Hôm nay: 25/06/2018

Thủ tục: Nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức

Thông tin

Lĩnh vực thống kê:

Cán bộ công chức

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Phòng Tổ chức - Công chức
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ Đồng Tháp (Số 02, Đặng Văn Bình, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).
Hoặc nộp trực tuyến tại website http://dichvucong.dongthap.gov.vn
Thời hạn giải quyết:
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Sở Nội vụ: 05 ngày thẩm tra
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình ký: 05 ngày
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định của UBND tỉnh

Các bước thực hiện

+ Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ gửi người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức xem xét.
+ Bước 2: Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để đánh giá về các điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người đề nghị xét chuyển theo yêu cầu, nhiệm vụ của vị trí việc làm cần tuyển.
+ Bước 3: Xem xét, quyết định xét chuyển.
- Trường hợp cơ quan quản lý công chức theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP thực hiện xét chuyển thì căn cứ vào kết quả kiểm tra, sát hạch, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức xem xét, quyết định xét chuyển.
- Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân cấp thẩm quyền tuyển dụng Khoản 2 Điều 3 Thông tư sô 13/2010/TT-BNV thực hiện xét chuyển thì người đứng đầu cơ quan tuyển dụng công chức có văn bản (kèm theo biên bản họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch) gửi người đứng đầu cơ quan quản lý công chức xem xét, quyết định.
- Cán bộ, công chức cấp xã được xét chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên thì được bổ nhiệm vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm đảm nhiệm.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ Biểu mẫu Số bản
1. ản sao Quyết định lương hiện hưởng (sẽ đối chiếu bản chính khi cần thiết) (bản photo) 1
2. Danh sách cán bộ, công chức, viên chức đề nghị nâng bậc lương (bản chính) 4
3. Văn bản đề nghị (bản chính) 1
Bạn phải đăng nhập để thực hiện chức năng này!