Hôm nay: 26/02/2018
STT Tên thủ tục Mức độ Đơn vị thực hiện
1 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược tại Việt Nam cho cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
2 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
3 Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
4 Cấp Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
5 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
6 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
7 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
8 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm khám bệnh, chữa bệnh Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
9 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo cố định Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
10 Cấp giấy phép hoạt động đối với trường hợp cấp mới, thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Cơ sở dịch vụ kính thuốc Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
11 Cấp giấy phép hoạt động đối với trường hợp cấp mới, thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Nhà hộ sinh Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
12 Cấp giấy phép hoạt động đối với trường hợp cấp mới, thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Đối với Bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện y học cổ truyền Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
13 Cấp giấy phép hoạt động đối với trường hợp cấp mới, thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Đối với Cơ sở dịch vụ làm răng giả Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
14 Cấp giấy phép hoạt động đối với trường hợp cấp mới, thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Đối với cơ sở y tế trường học, cơ quan, đơn vị, tổ chức (có tổ chức phòng khám bệnh, chữa bệnh) Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
15 Cấp giấy phép hoạt động đối với trường hợp cấp mới, thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Đối với Phòng khám nội tổng hợp, phòng khám chuyên khoa, phòng khám bác sĩ gia đình, phòng chẩn trị y học cổ truyền, phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng xét nghiệm, Cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp, Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
16 Cấp giấy phép hoạt động đối với trường hợp cấp mới, thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Đối với Phòng khám đa khoa Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
17 Cấp giấy phép hoạt động đối với trường hợp cấp mới, thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Đối với trạm y tế xã Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
18 Cấp giấy phép hoạt động đối với trường hợp cấp mới, thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Đối với Trung tâm giám định y khoa Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
19 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược do bị mất, hỏng, rách nát; hết hiệu lực (đối với các Chứng chỉ đã cấp có thời hạn 5 năm); thay đổi thông tin của cá nhân đăng ký hành nghề dược trên Chứng chỉ hành nghề dược Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
20 Cấp lại chứng chỉ hành nghề trong trường hợp bị mất hoặc bị hư, hỏng chứng chỉ hành nghề, bị thu hồi chứng chỉ hành nghề do cấp không đúng thẩm quyền, cấp có nội dung trái luật Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
21 Cấp lại chứng chỉ hành nghề trong trường hợp đã khắc phục: Người hành nghề không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian 02 năm liên tiếp Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
22 Cấp lại chứng chỉ hành nghề trong trường hợp đã khắc phục: Người hành nghề không hành nghề trong thời hạn 02 năm liên tục Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
23 Cấp lại chứng chỉ hành nghề trong trường hợp đã khắc phục: Người hành nghề không đủ sức khỏe để hành nghề Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
24 Cấp lại chứng chỉ hành nghề trong trường hợp đã khắc phục: Người hành nghề được xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
25 Cấp lại chứng chỉ hành nghề trong trường hợp đã khắc phục: Trường hợp hết thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
26 Cấp lại Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
27 Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư, hỏng hoặc bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
28 Cấp phép cơ sở y tế đủ điều kiện sử dụng vắc xin và sinh phẩm y tế để tiêm chủng (cố định) Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
29 Cấp phép quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở hoạt động khám bệnh, chữa bệnh Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
30 Cấp phép quảng cáo trang thiết bị y tế Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
31 Hồ sơ cấp thẻ Người giới thiệu thuốc Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
32 Hồ sơ đề nghị áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
33 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận Phòng xét nghiệm an toàn sinh học: Đối với hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận an toàn sinh học cấp I Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
34 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận Phòng xét nghiệm an toàn sinh học: Đối với hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận an toàn sinh học cấp II Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
35 Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận Phòng xét nghiệm an toàn sinh học bị hỏng, bị mất Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
36 Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận Phòng xét nghiệm an toàn sinh học do thay đổi tên của cơ sở có phòng xét nghiệm Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
37 Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận Phòng xét nghiệm an toàn sinh học đã hết hạn Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
38 Hồ sơ đề nghị thực hiện kỹ thuật, phương pháp mới Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
39 Thu hồi chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hành nghề được quy định tại Khoản 1 Điều 29 Mục 2 Chương III của Luật Khám bệnh, chữa bệnh Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
40 Thu hồi giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
41 Thu hồi Giấy chứng nhận Phòng xét nghiệm an toàn sinh học Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
42 Thu hồi và đình chỉ giấy phép hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
43 Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
44 Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm. Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
45 Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký tổ chức hội nghị, hội thảo về y tế Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
46 Trả lại Chứng chỉ hành nghề dược Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
47 Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô khoa, phòng, giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn, bổ sung danh mục chuyên môn kỹ thuật Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả