Hôm nay: 26/02/2018
STT Tên thủ tục Mức độ Đơn vị thực hiện
1 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam Mức độ 3 Nghiệp vụ Y
2 Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Mức độ 3 Nghiệp vụ Y
3 Cấp Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền Mức độ 3 Nghiệp vụ Y
4 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh Mức độ 3 Nghiệp vụ Y
5 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Mức độ 3 Nghiệp vụ Y
6 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm khám bệnh, chữa bệnh Mức độ 3 Nghiệp vụ Y
7 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo cố định Mức độ 3 Nghiệp vụ Y
8 Cấp giấy phép hoạt động đối với trường hợp cấp mới, thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Cơ sở dịch vụ kính thuốc Mức độ 3 Nghiệp vụ Y
9 Cấp giấy phép hoạt động đối với trường hợp cấp mới, thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Nhà hộ sinh Mức độ 3 Nghiệp vụ Y
10 Cấp giấy phép hoạt động đối với trường hợp cấp mới, thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Đối với Bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện y học cổ truyền Mức độ 3 Nghiệp vụ Y
11 Cấp giấy phép hoạt động đối với trường hợp cấp mới, thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Đối với Cơ sở dịch vụ làm răng giả Mức độ 3 Nghiệp vụ Y
12 Cấp giấy phép hoạt động đối với trường hợp cấp mới, thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Đối với cơ sở y tế trường học, cơ quan, đơn vị, tổ chức (có tổ chức phòng khám bệnh, chữa bệnh) Mức độ 3 Nghiệp vụ Y
13 Cấp giấy phép hoạt động đối với trường hợp cấp mới, thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Đối với Phòng khám nội tổng hợp, phòng khám chuyên khoa, phòng khám bác sĩ gia đình, phòng chẩn trị y học cổ truyền, phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng xét nghiệm, Cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp, Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà Mức độ 3 Nghiệp vụ Y
14 Cấp giấy phép hoạt động đối với trường hợp cấp mới, thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Đối với Phòng khám đa khoa Mức độ 3 Nghiệp vụ Y
15 Cấp giấy phép hoạt động đối với trường hợp cấp mới, thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Đối với trạm y tế xã Mức độ 3 Nghiệp vụ Y
16 Cấp giấy phép hoạt động đối với trường hợp cấp mới, thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Đối với Trung tâm giám định y khoa Mức độ 3 Nghiệp vụ Y
17 Cấp lại chứng chỉ hành nghề trong trường hợp bị mất hoặc bị hư, hỏng chứng chỉ hành nghề, bị thu hồi chứng chỉ hành nghề do cấp không đúng thẩm quyền, cấp có nội dung trái luật Mức độ 3 Nghiệp vụ Y
18 Cấp lại chứng chỉ hành nghề trong trường hợp đã khắc phục: Người hành nghề không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian 02 năm liên tiếp Mức độ 3 Nghiệp vụ Y
19 Cấp lại chứng chỉ hành nghề trong trường hợp đã khắc phục: Người hành nghề không hành nghề trong thời hạn 02 năm liên tục Mức độ 3 Nghiệp vụ Y
20 Cấp lại chứng chỉ hành nghề trong trường hợp đã khắc phục: Người hành nghề không đủ sức khỏe để hành nghề Mức độ 3 Nghiệp vụ Y
21 Cấp lại chứng chỉ hành nghề trong trường hợp đã khắc phục: Người hành nghề được xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh Mức độ 3 Nghiệp vụ Y
22 Cấp lại chứng chỉ hành nghề trong trường hợp đã khắc phục: Trường hợp hết thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án Mức độ 3 Nghiệp vụ Y
23 Cấp lại Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền Mức độ 3 Nghiệp vụ Y
24 Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư, hỏng hoặc bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền Mức độ 3 Nghiệp vụ Y
25 Cấp phép cơ sở y tế đủ điều kiện sử dụng vắc xin và sinh phẩm y tế để tiêm chủng (cố định) Mức độ 3 Nghiệp vụ Y
26 Cấp phép quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở hoạt động khám bệnh, chữa bệnh Mức độ 3 Nghiệp vụ Y
27 Cấp phép quảng cáo trang thiết bị y tế Mức độ 3 Nghiệp vụ Y
28 Hồ sơ đề nghị áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới Mức độ 3 Nghiệp vụ Y
29 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận Phòng xét nghiệm an toàn sinh học: Đối với hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận an toàn sinh học cấp I Mức độ 3 Nghiệp vụ Y
30 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận Phòng xét nghiệm an toàn sinh học: Đối với hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận an toàn sinh học cấp II Mức độ 3 Nghiệp vụ Y
31 Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận Phòng xét nghiệm an toàn sinh học bị hỏng, bị mất Mức độ 3 Nghiệp vụ Y
32 Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận Phòng xét nghiệm an toàn sinh học do thay đổi tên của cơ sở có phòng xét nghiệm Mức độ 3 Nghiệp vụ Y
33 Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận Phòng xét nghiệm an toàn sinh học đã hết hạn Mức độ 3 Nghiệp vụ Y
34 Hồ sơ đề nghị thực hiện kỹ thuật, phương pháp mới Mức độ 3 Nghiệp vụ Y
35 Thu hồi chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hành nghề được quy định tại Khoản 1 Điều 29 Mục 2 Chương III của Luật Khám bệnh, chữa bệnh Mức độ 3 Nghiệp vụ Y
36 Thu hồi giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền Mức độ 3 Nghiệp vụ Y
37 Thu hồi Giấy chứng nhận Phòng xét nghiệm an toàn sinh học Mức độ 3 Nghiệp vụ Y
38 Thu hồi và đình chỉ giấy phép hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Mức độ 3 Nghiệp vụ Y
39 Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký tổ chức hội nghị, hội thảo về y tế Mức độ 3 Nghiệp vụ Y
40 Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô khoa, phòng, giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn, bổ sung danh mục chuyên môn kỹ thuật Mức độ 3 Nghiệp vụ Y