Hôm nay: 26/02/2018
STT Tên thủ tục Mức độ Đơn vị thực hiện
1 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Văn hóa
2 Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Văn hóa
3 Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hoá, anh hùng dân tộc, lãnh tụ Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Văn hóa
4 Thủ tục cấp giấy tổ chức trại sáng tác điêu khắc Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Văn hóa
5 Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Văn hóa
6 Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Văn hóa
7 Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh thuộc địa phương (không thuộc thẩm quyền cấp phép của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm) Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Văn hóa
8 Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (không thuộc thẩm quyền cấp phép của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm) Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Văn hóa
9 Trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh (không thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm) Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Văn hóa
10 Đề nghị cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Văn hóa
11 Đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Văn hóa
12 Đề nghị cấp Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Văn hóa
13 Đề nghị cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh cấp địa phương Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Văn hóa