Hôm nay: 26/02/2018
STT Tên thủ tục Mức độ Đơn vị thực hiện
1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Thể dục Thể thao
2 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Thể dục Thể thao
3 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Thể dục Thể thao
4 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards và snooker Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Thể dục Thể thao
5 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Thể dục Thể thao
6 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Thể dục Thể thao
7 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Thể dục Thể thao
8 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Thể dục Thể thao
9 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Thể dục Thể thao
10 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Thể dục Thể thao
11 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Thể dục Thể thao
12 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Thể dục Thể thao
13 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Thể dục Thể thao
14 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Thể dục Thể thao
15 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Thể dục Thể thao
16 Cấp phép đăng cai tổ chức giải thi đấu thể thao thành tích cao (cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW) Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Thể dục Thể thao
17 Quyết định công nhận ban vận động thành lập hiệp hội thể thao ở địa phương Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Thể dục Thể thao