Hôm nay: 26/02/2018
STT Tên thủ tục Mức độ Đơn vị thực hiện
1 Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Du lịch
2 Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Du lịch
3 Cấp giấy xác nhận xe ô tô đạt chuẩn vận chuyển khách du lịch Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Du lịch
4 Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Du lịch
5 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Du lịch
6 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Du lịch
7 Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Du lịch
8 Quyết định công nhận khu du lịch địa phương Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Du lịch
9 Quyết định công nhận tuyến du lịch địa phương Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Du lịch
10 Quyết định công nhận điểm du lịch địa phương Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Du lịch
11 Quyết định cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Du lịch
12 Quyết định cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Du lịch
13 Quyết định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao, 2 sao Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Du lịch
14 Quyết định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng 3 sao đến 5 sao và hạng cao cấp Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Du lịch
15 Quyết định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Du lịch
16 Văn bản chấp thuận về đăng ký tổ chức Hội chợ, triễn lãm du lịch Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Du lịch
17 Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch Mức độ 3 Phòng Nghiệp vụ Du lịch