Hôm nay: 26/02/2018
STT Tên thủ tục Mức độ Đơn vị thực hiện
1 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Mức độ 3 Phòng báo chí xuất bản
2 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ của xuất bản phẩm Mức độ 3 Phòng báo chí xuất bản
3 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Mức độ 3 Phòng báo chí xuất bản
4 Cấp giấy phép xuất bản bản tin Mức độ 3 Phòng báo chí xuất bản
5 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Mức độ 3 Phòng báo chí xuất bản
6 Cấp đổi giấy phép hoạt động in Mức độ 3 Phòng báo chí xuất bản
7 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Mức độ 3 Phòng báo chí xuất bản
8 Cho phép họp báo Mức độ 3 Phòng báo chí xuất bản
9 Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí Mức độ 3 Phòng báo chí xuất bản
10 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Mức độ 3 Phòng báo chí xuất bản
11 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Mức độ 3 Phòng báo chí xuất bản
12 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin Mức độ 3 Phòng báo chí xuất bản
13 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in Mức độ 3 Phòng báo chí xuất bản
14 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in đối với xuất bản phẩm, sản phẩm báo chí, tem chống giả cho cơ sở in của địa phương Mức độ 3 Phòng báo chí xuất bản
15 Thủ tục cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài sản phẩm không phải là xuất bản phẩm đối với cơ sở in của tổ chức, cá nhân thuộc địa phương Mức độ 3 Phòng báo chí xuất bản
16 Thủ tục cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Mức độ 3 Phòng báo chí xuất bản
17 Thủ tục sửa đổi, bổ sung chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Mức độ 3 Phòng báo chí xuất bản
18 Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Mức độ 3 Phòng báo chí xuất bản
19 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu Mức độ 3 Phòng báo chí xuất bản