Hôm nay: 26/02/2018
Hướng dẫn đăng nhập

Để đăng nhập vào hệ thống bạn cần có tài khoản đã được tạo trước. Nếu không biết cách tạo vui lòng xem lại phần dưới.
Bạn click vào đăng nhập hoặc copy và paste liên kết http://dichvucong.dongthap.gov.vn/dangnhap.dvc vào trình duyệt. Màn hình đăng nhập hiển thị như sau


bạn hãy nhập tài khoản và mật khẩu của bạn


Hướng dẫn nộp hồ sơ

Để nộp hồ sơ trực tuyến, bạn cần phải đăng nhập vào hệ thống.
Bạn tìm đến hồ sơ mình cần nộp, chọn vào hồ sơ đó để xem thông tin, các bước thực hiện, các thủ tục yêu cầu như hình sau


bạn xem thông tin hồ sơ

Bạn nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách click vào liên kết nộp hồ sơ trực tuyến. Khi đó bạn sẽ thấy được mẫu điền như sau

bạn điền đầy đủ các thông tin yêu cầu có dấu (*)

Sau đó bạn upload các biểu mẫu và chọn xác nhận vào các giấy tờ yêu cầu. Nếu thành công, hệ thống sẽ lưu thông tin hồ sơ và sẽ thông báo bằng email khi hồ sơ được thụ lý. Bạn có thể xem thông tin hồ sơ hoặc click vào liên kết http://dichvucong.dongthap.gov.vn/hosodangky.dvc
Chúc bạn thành công!


Hướng dẫn đăng ký

Để có thể đăng ký tài khoản bạn vui lòng click vào liên kết đăng ký hoặc copy và paste link http://dichvucong.dongthap.gov.vn/dangky.dvc chạy trên trình duyệt. Bạn sẽ đến được trang nhập email như sau


bạn hãy nhập email của bạn vào đây để nhận mã đăng ký

Hệ thống sẽ gởi một email xác thực với mã số xác thực. Bạn hãy click vào liên kết trong email nhận được và nhập vào mã số xác thực. Ví dụ như hình sau:

Sau khi xác thực thành công, hệ thống sẽ chuyển bạn đến trang điền thông tin như sau
Những thông tin cần điền là:
- Họ của bạn
- Tên của bạn
- Tài khoản đăng nhập vào hệ thống
- Mật khẩu đăng nhập
- Xác nhận lại mật khẩu một lần nữa. Phải gõ giống như mật khẩu ở trên!
Nếu bạn điền thông tin chính xác thì bạn sẽ tạo được tài khoản thành công! Hệ thống sẽ gởi thông báo đến email của bạn.
Chúc bạn thành công!